เรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นระเบียบ

ซึ่งนอกเหนือไปจากพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับความผิดปกติของการรับประทานอาหาร อาหารแปลเอกสารพม่าการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์หรือไม่สม่ำเสมอ รูปแบบการรับประทานอาหารวุ่นวายแปลเอกสารพม่าอธิบายว่าเป็นความต่อเนื่องแปลภาษาพม่าที่เริ่มต้นด้วยพฤติกรรมการอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงการอดอาหารเรื้อรังการผันผวนของน้ำหนักบ่อยครั้งการอดอาหารการล้างและลงท้ายด้วยการรักษาด้วย กล่าวว่าการออกกำลังกายที่มากเกินไปถือเป็นอาการสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพฤติกรรมของ เป็นผู้สอนคนหนึ่งเขียนว่า “ฉันรู้สึกอับอายฉันไม่ต้องการให้พวกเขารู้สึกเสียใจกับฉันและฉันก็กลัวที่จะสูญเสียงานของฉันคนอื่น ๆ รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจส่วนตัวของพวกเขา: “มันเป็นสิ่งที่ฉันจะไม่บอกพวกเขา ไม่ใช่ธุรกิจของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาความผิดปกติของการกินของฉันได้นักวิจัยมีความกังวลกับจำนวนผู้ฝึกสอนด้านการออกกำลังกายซึ่งอาจมีผลเสียต่อสุขภาพของแปลเอกสารพม่าพวกเขา คล้ายคลึงกับพวกเขาชี้ให้เห็นว่าอาจารย์มักเป็นแบบอย่างให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่แข็งแรงในขณะที่คำนิยามสำหรับการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือเป็นข้อบังคับแตกต่างกันมักถือเป็นประเภทของการออกกำลังกายที่นอกเหนือไปจากประโยชน์ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ช่วงนี้สามารถออกกำลังกายได้มากกว่า 5 ชั่วโมงและออกกำลังกายได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาหรือการฟ้อนรำแปลภาษาพม่าแม้ว่าผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายจำนวนมากจะสอนได้ถึง 20 คนหรือมากกว่าในแต่ละสัปดาห์ แต่ก็สามารถออกกำลังกายได้นอกเหนือจากความต้องการในการเรียนการสอนของพวกเขา ดังนั้นวิธีการที่พบบ่อยคือ ในหมู่ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย?ในการศึกษาล่าสุดของพวก และเพื่อนร่วมงานของเธอ

ได้ตรวจสอบความชุกของ ที่รายงานด้วยตนเองใน 152 คนชายและหญิง 685 คนในจากข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่าร้อยละ 22 ของอาจารย์ชายและร้อยละ 59 ของอาจารย์ที่เป็นเพศหญิงจำแนกตามพฤติกรรมของ ไม่มีความแตกต่างระหว่างอาจารย์ผู้สอนวิชาออกกำลังกายประเภทต่างๆ